Dzisiaj jest

wtorek,
06 czerwca 2023

(157. dzień roku)

Święta

Wtorek, IX Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Norberta, biskupa

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
1188467

Wyszukiwanie

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Janie Pawle II, nasz Święty orędowniku,
wspomożycielu w trudnych sprawach,
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym,
przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości,
pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…

Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość
pomożesz zanieść ją do Boga.
Z ufnością w miłosierdzie Boże
i moc Twej papieskiej modlitwy,
pragnę przez Jezusa i Maryję
za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Amen.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

     Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

     Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii.

     Amen.


    Dieu Unique, Trinité Sainte, Toi qui dans Ton indicible bonté appelles sans cesse de nouveaux apôtres, afin qu'ils fassent connaître Ton Amour au monde. Soit loué pour nous avoir donné comme Pasteur providentiel, le cardinal Stefan Wyszyński, Primat du Millénaire.

   Dieu, source de toute sainteté, nous Te prions, apprends-nous à aimer fidèlement notre Patrie et chaque être humain, en défendant leur dignité et leurs droits, en pardonnant à nos ennemis, en vainquant le mal par le bien.

   Par l'intercession de Ton Serviteur, le cardinal Stefan, qui s'est entièrement remis à Marie et Lui a fait confiance sans limites, bénis-nous ainsi que nos familles, que nous demeurions en Christ et en Son Evangile.

   Amen.